Doa sesudah Shalat Layl (Doa Hazîn)

Bismillâhir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa âli Muhammad

Unâjîka yâ Mawjûdan fî kulli makân, la`allaka tasma`u nidâî. Faqad `azhuma jurmî wa qalla hayâî.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Aku bermunajat kepada-Mu, wahai Yang Ada di semua tempat dengarlah panggilanku. Sungguh besar kedurhakaanku, sedikit benar rasa maluku

Mawlâya yâ Mawlâya, ayyul ahwâli atadzakkaru wa ayyahâ ansâ, walaw lam yakun illal mâwt.

Junjunganku duhai Junjunganku, ketakutan apa lagi yang harus selalu kuingat, ketakutan apa lagi yang kulupakan, kalau bukan kematian.

Lakafâ kayfa wa mâ ba`dal mawti a`zhamu wa ad-hâ.
Padahal sudah sangat cukup bagiku, apa yang akan terjadi dan bencana apa yang paling besar setelah kematian.

Mawlâya yâ Mawlâya, hattâ matâ wa ilâ matâ aqûlu lakal `utbâ marratan ba`da ukhrâ, tsumma lâ tajidu `indî shidqan walâ wafââ.

Junjunganku duhai Junjunganku, sampai kapan harus kuucapkan janji yang terakhir pada-Mu,
sementara tidak Kau dapati dalam diriku kejujuran dan kesetiaan dalam janjinya.

Fa yâ Ghawtsâhu tsumma wâ Ghawtsâhu bika yâ Allâh min hawâ qad ghalabanî, wa min `aduwwin qadistaqlaba `alayya, wa min dun-yâ qad tazayyanat lî, wa min nafsin ammâratin bissûi illâ mâ rahima Rabbî.

Wahai Pelindungku, aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari hawa nafsu yang menguasaiku, musuh yang mengejarku, dunia yang menghiasiku, dan jiwa yang memerintahku pada keburukan. Semua itu akan terjadi kecuali yang dikasihi Tuhanku.

Mawlâya yâ Mawlâya in kunta rahimta mitslî farhamnî, wa in kunta qabilta mitslî faqbalnî yâ Qâbilas saharah iqbalnî.
Junjunganku duhai Junjunganku, jika Kau sayangi orang lain yang seperti aku, sayangilah aku.
Jika Kau terima orang lain yang seperti aku, terimalah aku.

Yâ Man lam azal ata`arrafu minhul husnâ, yâ Man yughadzdzînî binni`ami shabâhan wa masâan, irhamnî yawma âtîka fardan syâkhishan ilayka basharî muqalladan `amalî, qad tabarraa jamî`ul khalqi minnî.

Wahai Yang Menerima para pendusta, terimalah aku. Wahai Yang selalu kukenal kebaikan-Nya. Wahai Yang Memberi kenikmatan padaku pagi dan sore, sayangi aku pada hari:
aku sendirian datang kepada-Mu dan mataku memandang-Mu
amalku hanya bersandar pada-Mu dan semua makhluk berlepas diri dariku
Semua itu pasti terjadi.

Na`am wa abî wa ummî wa man kâna lahû kaddî wa sa`yî, faillam tarhamnî famay yarhamunî, wa man yûnisu fil qabri wahsyatî, wa may yanthiqu lisânî idzâ khalawtu bi`amalî, wa saaltanî `ammâ Anta a`lamu bihi minnî. Fain kultu “na`am” fa-aynal mahrabu min `adlika, wa in kultu “lam af`al” qulta alam akunisy syâhida `alayka.

Demi ayahku, ibuku, dan semua yang menjadi tanggunganku
Jika Kau tidak sayangi daku,
siapa lagi yang akan menyayangiku dan menghibur kesepianku di kuburku
siapa yang harus kupanggil saat aku sendirian bersama amalku,
saat Engkau tanyai aku tentang apa yang Engkau lebih mengatahui daripadaku
Jika aku katakan: “ya”. Mana bukti ketakutanku pada keadilan-Mu?
Jika aku katakan: “aku tidak melakukan”. Engkau akan menjawab: Tidakkah Aku menyaksikanmu?

Fa`afwaka `afwaka yâ Mawlâya qabla sarâbîlil qathirân
Maafkan aku, maafkan aku, duhai Junjunganku, sebelum aku dibungkus dengan pakaian yang panas.

`Afwaka `afwaka yâ Mawlâya qabla jahannama wan nîrân
Maafkan aku, maafkan aku, duhai Junjunganku, sebelum aku dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan api yang menyala.

`Afwaka `afwaka yâ Mawlâya qabla an taghullal abadî ilal a`nâqi yâ Arhamar râhimîna wa Khayran ghâfirîn.
Ampuni aku, ampuni aku, duhai Junjunganku, sebelum kehausan abadi mencekik kerongkonganku. Duhai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi, dan Pengampun yang terbaik dari semua yang mengampuni.
(Al-Bâqiyah Ash-Shâlihât fî hâmisy kitab Mafâtihul Jinân, bab 6: 581)

AMALAN PRAKTIS DAN DOA-DOA PILIHAN
FREE DOWNLOAD DOA-DOA PILIHAN
ARTIKEL ISLAMI DAN AMALAN PRAKTIS
KUMPULAN HADIS DAN MUTIARA HIKMAH

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://shalatdoa.blogspot.com
http://syamsuri149.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s