Bahaya Harta

kaligrafi5Imam Ali bin Abi Thalib (sa) pernah meletakkan satu dirham di telapak tangannya seraya berkata: “Sungguh selama ka¬mu tidak keluar dariku, kamu tidak akan memberi manfaat padaku.”

Dalam suatu hadis disebutkan: “Sesungguhnya yang pertama kali mengagungkan dinar dan dirham adalah iblis, kemudian ia meletakkannya pada dahinya, lalu menciumnya sambil berkata: Barangsiapa yang mencintainya, maka dialah hambaku yang sebenarnya.”

Nabi Isa (as) pernah berkata: “Janganlah kamu melihat harta pecinta dunia, karena kilauan harta mereka akan menghilangkan cahaya imanmu.”

Sebagian orang bijak mengatakan: Ada dua musibah yang belum pernah terdengar seperti keduanya sejak zaman terdahulu hingga mendatang, harta bagi pecintanya sesudah kematiannya. Kemudian orang bijak itu ditanyai: Apakah dua musibah itu? Ia menjawab: Semua hartanya diambil oleh orang lain, sementara ia harus mempertanggung jawabkan semuanya.

Mari kita renungkan: semua yang berkait dengan kekayaan yang tercela dan kefakiran yang terpuji, semua yang berkait dengan ketercelaan dunia dan harta. Harta merupakan akar dunia yang terbesar. (Jâmi’us Sa’âdât 2: 50)

Majlis Ta’lim Al-Mukarromah
Free Download Doa-Doa Pilihan
Workshop Akrilik Jakarta

Salam wa Rahmah
Syamsuri Rifai
http://shalatdoa.blogspot.com
http://syamsuri149.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s