Pernyataan Rasulullah saw tentang Harta

Kaligrafi4Rasulullah saw bersabda:
“Nanti pada hari kiamat akan datang seseorang yang mengumpulkan harta dengan cara haram dan mengeluarkannya di jalan yang haram; dikatakan kepadanya: pergilah kamu ke neraka karena hartamu. Akan datang juga orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal dan mengeluarkannya di jalan yang haram; dikatakan kepadanya: pergilah kamu ke neraka karena hartamu.

Akan datang juga orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal dan mengeluarkannya di jalan yang halal; dikatakan padanya: tunggu, apakah dalam mencari harta ini kamu tidak menyia-nyiakan kewajiban, shalat tidak pada waktunya, tidak berbuat cacat dalam rukuk dan sujudnya, tidak menyempurnakan wudhu’nya. Ia menjawab: Ya Rabbi, aku mendapat harta dengan cara yang halal dan mengeluarkannya di jalan yang halal, dan aku tidak sedikitpun menyia-nyiakan apa yang telah Engkau wajibkan. Ditanyakan lagi padanya: tidakkah kamu berbuat cacat dalam hartamu, berpola hidup mewah dalam hal kendaraan dan pakaian. Ia menjawab: Ya Rabbi, aku tidak pernah berbuat cacat dalam hartaku dan tidak sedikitpun aku bergaya hidup mewah. Ditanyakan lagi padanya: Apakah kamu tidak menahan hak orang lain yang telah Aku perintahkan padamu yaitu berinfak kepada: keluarga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan. Ia menjawab: Ya Rabbi, aku tidak pernah menyia-nyiakan hak seorang pun yang telah Engkau perintahkan padaku untuk memberikannya. Kemudian datanglah orang-orang yang membatahnya lalu berkata: Ya Rabbi, Engkau telah mengkaruniakan harta kepadanya, memberi kekayan kepadanya, Kau jadikan dia berada di tengah-tengah kami, dan Kau perintahkan padanya untuk memberi kami.

Jika dia telah memberi mereka, tidak sedikit pun menyia-nyiakan kewajibannya, tidak pernah berbuat cacat dalam hartanya. Dikatakan lagi padanya: tunggu, sudahkah kamu mensyukuri nikmat yang telah Aku karuniakan padamu, dalam hal makanan atau minuman, makanan yang lezat atau kenikmatan yang lain. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang diajukan kepadanya.” (Jâmi’us Sa’âdât 2: 49)

Majlis Ta’lim Al-Mukarromah
Free Download Doa-Doa Pilihan
Workshop Akrilik Jakarta

Salam wa Rahmah
Syamsuri Rifai
http://shalatdoa.blogspot.com
http://syamsuri149.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s