Mengapa Dunia Lari dan Mengapa Bersimpuh?

Kaligrafi4Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berkata: “Apa yang mesti kukatakan tentang kediaman yang permulaannnya kesusahan dan ujungnya kehancuran? Halalnya diperhitungkan dan haramnya mendapat balasan siksa. Hartawannya celaka, dan fakir-miskinnya menderita.” (Nahjul Balaghah, Hikmah 82)

Imam Ali (sa) juga berkata: “Orang yang mengejar dunia, ia akan berlari darinya, sedangkan orang yang enggan terhadapnya dunia akan bersimpuh di hadapannya.” (Nahjul Balaghah, hikmah 82)

Begitulah Sunnatullah (hukum sebab-akibat) yang mendasari hubungan manusia dengan dunia yang sifatnya universal dan tak akan berubah. Yakni, orang yang mengejar dunia ia akan selalu berada di belakangnya. Setiap kali ia mendapat sesuatu yang didambakannya ia ingin lebih dari apa yang didapatkan dan seterusnya, sehingga kelelahan karena selalu mengejarnya. Sebaliknya yang enggan dan menganggap dunia kecil di matanya, dunia malah bersimpuh di hadapannya sehingga mudah mendapatkannya.

Free Download Doa-Doa Pilihan
Majlis Ta’lim Al-Mukarromah
Workshop Akrilik Jakarta

Salam wa Rahmah
Syamsuri Rifai
http://shalatdoa.blogspot.com
http://syamsuri149.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s