Mengutamakan Keinginan Allah di atas Keinginan diri

Imam Ali Zainal Abidin (sa) berkata sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Demi kemulian-Ku, kebesaran-Ku, keagungan-Ku, keperkasaan-Ku, cahaya-Ku, ketinggian-Ku dan ketinggian kedudukan-Ku tidaklah seorang hamba mengutamakan keinginan-Ku di atas keinginan dirinya kecuali Aku suruh para malaikat-Ku untuk menjaganya, langit dan bumi menjamin rejekinya dan Aku di belakang setiap perdagangannya serta dunia akan datang dan selalu berpihak padanya.” (Bihârul Anwâ 70: 77)

Kumpulan Doa-Doa Pilihan
Jasa Pembuatan Website Profesional

Salam wa Rahmah
Syamsuri Rifai
http://shalatdoa.blogspot.com
http://syamsuri149.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s