Mendatangkan dan Menghilangkan Keberkahan

Allah swt berfirman: “Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka.” (QS. Al-A’raf: 96)

Rasulullah saw juga bersanda: “Takarlah makanan kalian, karena keberkahan terdapat dalam makanan yang ditakar.”

Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berkata: “Dengan keadilan, keberkahan akan berlipat-ganda.”

Rasulullah saw bersanda: “Empat perkara yang jika salah satu darinya memasuki rumah, niscaya ia akan menghancurkan dan tidak akan mendatangkan keberkahan: khianat, mencuri, minum minuman khomer, dan zina.”

Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berkata: “Jika telah muncul kejahatan-kejahatan, maka hilanglah keberkahan-keberkahan.” (Mizânul Hikmah I bab Keberkahan)

Salam wa Rahmah
Syamsuri Rifai
https://syamsuri149.wordpress.com
http://shalatdoa.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s