Selain para Nabi (as) Dapat Mendengar Suara Malaikat

Al-Qur'an2Allah SWT berfirman kepada nabi Musa (as): “Kami mempunya seorang hamba, pergi dan ambillah pelajaran darinya! Kami telah mengajarkan ilmu padanya. Ia tidak belajar ilmu dari seorang pun. Kami telah pancarkan ilmu dan hikmah dari dalam batinnya.” Continue reading